lørdag 7. september 2013

More Sontum advertising

Another cool piece of early Norwegian Indian advertising by Sontum in Christiania, now Oslo.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar